هر آنچه که دوست داری از دست خواهی داد :)

از بیست و‌پنج شهریور

تئاترِ هامون