اقای مهدی علی محمدی به خاطره ها پیوست .

چه خاطره های زیبایی از صدای این هنرمند صدا پیشه داریم .

تسلیت به خانواده محترم علی محمدی، جامعه ی هنری و همه ی هنردوستان

یادش گرامی