امروز صبح خیلی اتفاقی آقای دکترسید بشیر حسینی بهم زنگ زدند و گفتن برای مادر از اصفهان خورشت ماست آوردند ، واقعا هم تعجب کردم هم خجالت کشیدم چون یادمه در دیدار قبلی خیلی گذری اشاره به علاقه مامان جان در خصوص خورشت ماست کرده بودم و ایشون امروز بنده رو حسابی شرمنده کردند، ممنونم از شما آقای دکتر که اینقدر مهربان و متواضع به منزل مادر تشریف آوردید و به نوعی موجب خوشحالی همه ما شدید ، متانت و ادب شما واقعا ستودنی است، بدون شک دعای خیر مادر همیشه بدرقه راه شما و خانواده محترمتان خواهد بود