آرامش، مهمترین چیزیه که باید به زندگی مون بیاریم، وقتی آرامش نداریم، ذهن درست کار نمیکنه، همه سیستم جسمی و درونی بدن دچار اختلال میشه، وقتی در زندگی تنش و استرس زیاده خودش تولید تنش بیشتر میکنه، و تو یهو به خودت میای میبینی، زندگی نمیکنی.

برای اینکه آرامش به زندگیتون بیارید، اول باید ببینید چه چیزهایی آرامش رو از شما میگیره. وقتی جلو اون ها رو میگیرید، میبینید زندگی به خودی خود آرامش داره ما نباید آرامش رو به دست بیاریم، ما نبایدآرامش رو از دست بدیم.