ایشالا سلامتی همه مریض ها این شب ها دعا فراموش نشه مخلص همگی.