کودک همسری نوعی کودک آزاری است

این بچه ها اغلب به خاطر فرهنگ، سنت و مشکلات اقتصادی و یا بعضاً عرف خانواده، محکوم به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالان هستن... به ازدواج اطفال نه بگووویید...

کارتون از احسان گنجی