#دوسال_قبل کاش زمان برمیگشت به این لحظه، به این مکان... سفری با طعمِ شیرین تر از عسل، که محاله دیگه تکرار بشه به اون کیفیت... سال ۱۳۹۶، سفری خانوادگی... (من، مامان جانم، باباجانم، خواهرنازنینم و خاله عزیزم) با هم کاروانی‌های ناب و دوست داشتنی (تمام این متن رو با بُغضی سرشار از حسرت نوشتم)