بقیه چی؟؟؟

سرنوشت بقیه چی میشه؟!

اونهایی که منو شما فیلم و تصویری ازشون ندیدیم و نمیبینیم...

طفلان‌ معصومی که همین الان دارن زجر میکشن و هیچ کاری از دست ما بر نمیاد... قانون تو کجایی؟؟؟

پی نوشت: در کشوری زندگی میکنیم که برای بعضی موارد خنده دار قانون سفت و سخت وجود داره و برای مسائل اساسی؛

هیچ قانونی نوشته نشده!!!