وقتی می بینم نزدیک روزای اربعین بیش از ٢٢ میلیون دلداده در بزرگترین رژه قرن ' قدرت و اعجاز حضرت باران (حسین عزیز) رو به رخ جهانیان می کشند امسال با کمکش پیاده در راهی خواهم رفت که از بچگی تمنام بوده از همین الان خود را در مسیرش حس میکنم... کربلایی نشدم خجلت از این غم دارم - تا ابد در دل خود شور محرم دارم ) - عمر مدد کنه یه هفته مانده به اربعین به عشق و دیدارت 'کربلا خواهم بود'  خیلی مونده تا روز حرکت' گفتم ترافیک دعاها زیاد میشه' از همین الان منو ببخشید و حلالم کنید' به بزرگی خودتون و بخاطر کوچکواری من من فقط دعاهای خیر شما را توشه خواهم کرد چون خودم فقیرم' چیزی ندارم.