وای خدای من این چه مراسمیه دختر10ساله رو ازواج میدن خدایا خداکنه این فیلم شوخی باشه .... باورکردنش سخته