عاشق اگر شدم ،اثر چشم‌های توست....

اصلا‌ تمام ،زیر سر چشم های توست.....

دل‌های سنگ را به نگاهی طلا کنی.....

این کیمیاگری هنر چشم‌های توست....

..............

بدون عشق تو عالم کجا بها دارد؟(یا حسین)

......#پارمیدا_افشار#محرم ۹۸#سیزده_شهریور_نود_و_هشت