یاسمین. در لباس کلاس اول دبستان،چقدر زود میگذره،مثل برق، بچه بودم دوست داشتم زودتر بزرگ بشم، ولی حالا دوست دارم کوچیک بشم