دم به قدم در راه آشتى.....

عکس اول: قهر کامل،راه برگشتى نیست

عکس دوم :کمى نرم شده

عکس سوم:قانع شدن پس از اداى توضیحات

.

پ.ن : تصادف میتونست اتفاق بدى باشه..خداروشکر خوبه حالم ...ممنونم از پیگیرى هاتون...رسیده بود بلایی که به خیر گذشت...قابل توجه دوستان بشدت بانمک و با تیکه هاى بروز -سمت راستى منم-