صائب تبریزی

صاف چون آئینه می‌باید شدن با نیک و بد هیچ چیز از هیچ کس در دل نمی‌باید گرفت

پ ن:مجموعه مرضیه ازبیست وسوم شهریورماه ازشبکه ٢ ساعت ٢١/٤٥

#مرضیه #سریال #پژمان_بازغی #بازیگر#داریوش ارجمند#ماه چهره خلیلی#امیرحسین صدیق#فلوراسام#علی اوجی#مجیداوجی#اتیلا پسیانی