بعضی کارها قشنگ است و حتى شاید همین تابلوی بزرگ سخنران معنی و تأثیرش از خیلی چیزها بیشتر باشد. احتمالا اگر این هیأت میلیونها تومان خرج دکورش می کرد و در پایان محرم از حاضران مجلس می پرسیدیم که دکور چه بوده باید فکر می کردند تا یادشان بیاید ولی مطمئنا این تصویر را هرگز فراموش نخواهند کرد. البته هیأت هایی هم که دکور دارند و برای تزیین و طراحی داخلی فضای هیأت خرج می کنند شاید به شکل دیگری برای نیازمندان اقدام خواهند کرد ولی کار هیأت عشاق الحسین این قدر جالب توجه بود که مناسب دانستم خداقوتی به آنها گفته شود. شما هم تشویقشان کنید. امیدوارم همه ما به آنها تأسی کنیم. نظر شما چیست؟ #محرم #هیأت #دکور #طراحی #نیازمندان #عشاق_الحسین #اسلامشهر