فستیوال فیلم ونیز به همراه کارگردان و عوامل فیلم متری شیش و نیم

#سعید_روستایی

#نوید_محمدزاده

#پیمان_معادی

#هومن_بهمنش

#متری_شیش_و_نیم

#فستیوال_فیلم_ونیز