این ویدیو از صبح امروز در فضای مجازی منتشر شده که با دیدنش خیلی متأثر شدم

یعنی باور کردنش خیلی برایم سخت است، مگر میشود دختربچه ده ساله ای که باید به فکر بازی و شادی کودکانه اش باشد از الان وارد زندگی مشترک شود، جدا هر تعصبی امیدوارم که این فیلم یک شوخی بیش نباشد زیرا بشدت نگران آینده اینگونه بچه های معصوم هستم.

لطفا در نوشتن نظرات خود بدون هیچ گرایشی صرفا به دید انسانی و احترام به حقوق اجتماعی کودکان کامنت بگذارید، ممنونم