مدت زیادیه در خانواده ی ما در حال درمان بیماری های مامان و مامان دومیم هستیم ... نه از کلمه گرفتار استفاده می کنم، نه درگیر، نه میگم عجب مصیبتی، یا اینکه چرا من ؟! توفیق خدمت به مادر و پدر رو خدا به هر کسی اعطا نمی کنه وقتی کرد بدون لایقش بودی و بگو خدایا شکرت به واسطه ی شکر تو ، خدا هم به تن عزیزت سلامت می بخشه هم به تو توان خدمتِ بیشتر میده، شک نکن ... خدایا شکرت . سلامتی رو به عزیزان من و همه ی بیماران برگردون الهی آمین

بنویس الهی آمین رفیق