هر دو شتافتند، یکی به #دیار_باقی دیگری به کانادا

#عارف لرستانی عزیز #یادت گرامی#هنرمند محبوب عکس از پشت صحنه #کوچه مروارید #سال۹۳ #من ایرانم #عشق به وطن