دوست عزیزم، رفیق قدیمی تولدت مبارک

آلبوم روزگار رو که تو ذهنم ورق میزدم،یادخاطرات زیادی ازخودمون میافتادم ودیدم چقدرعمرزود میگذره وما هنوز درگیر چی هاییم!

رفقات، دوستی،برادری واین آخریا همکاری باهات لذت بخش بود،خوشحالم که درکنارخانواده اتی ،تولدت مبارک وهمیشه پرتلاش وپردرخشش باشی.مثل همیشه