عزیز دلم قوی باش و نترس

هرگـاه بترسی، شکست می‌خوری.

ترس از تنگدستی، ترس از شکست، ترس از دست دادن!

ترس، هیچ قـدرتی برایـت به جـا نمی‌گذارد!

وقتی هراسانی، آن‌چه که از آن بیم داری را به سوی خود می‌کشانی…

آن‌قدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی…

زندگی یک مسابقه نیست،

بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد؛ چشید، و لذت برد…

زیباترین لباسهایت را بپوش..

شال آبی ات را سر کن و

موهایت را کمی بیرون بگذار!

خنده ات را روی لبانت حفظ کن و

عشق را در چشمانت بنشان

عطر همیشگی ات را بزن و شهر و زیبایی اش را زیر پاهایت بگذار!

نگران هیچ چیز نباش؛

من از زیبایی و عطر تو دور می ایستم

اما میخواهم همه بفهمند که من

عاشقانه برای کسی می نویسم

که برای من زیباترین دختر این شهر است!

زندگیت پر از لحظه های ناب

تولدت مبارک عزیز دل من.......