رونمایی آلبوم سی سالگی در کنار دکتر افشین یداللهی نازنین و علیرضا جان افکاری و زهرا عاملی عزیز خیلی دلگیر که دیگه افشین کنارمون نیست کاشکی بیشتر قدر شو میدونستم ای کاش بود