من یاد گرفتم که مهم‌ترین کاربرد قانون علت و معلول این است: افکار علت و شرایط معلول هستند.به عبارت دیگر تفکر خلاق است،افکار شما مسئول ایجاد شرایط زندگی شما هستند :عکس برای ۷ سال پیشِ، سر صحنه ی ‌ فیلمبرداریِ.عکاس:رفیق هنرمندم آقای مهدی اصلانی