موقعی‌ فهمیدم توی مسیرِ درستی‌ام که‌ چیزا دیگه آسون نبود. #بکوببراش