تکیه بر دیوارهای تخت جمشید آرامشی داشت، ابدی و این خاطره زیبا از شیراز من بود ، شهری که تمدن اصیل ایرانی رو به رخ همه تمدنها میکشه و تعصب ایرانی بودن رو تو رگهات به جریان میندازه ، همراه با دوستی که برات عزیزه و حال دلت باهاش خوبه با تکتم عزیزم که امروز تولدشه و عزیزممم زادروزت رو بهت تبریک میگم ، بهترینهارو برات آرزو میکنم و از خدا میخوام حال دل و روحت آروم باشه و بیش از بیش بتونی تو کارت موفق باشی عزیز دلم