با محمد خاکپور طی سی دهه اخیر در ماه اگوست جامی تحت عنوان #جام_دوستی در #کالیفرنیا برگزار می شود که پیش از آن بازیکنان تیم ها در رده های سنی مختلف، ایرانی تبار بودند. مدتی است بازیکنان آمده از سایر کشورها خصوصا مکزیکی ها که حریفان بسیار قوی هم هستند در این جام حضور پیدا کرده اند. در حاشیه این مسابقات که طی دو روز برگزار شد به صورت غیرمنتظره ای پس از سال ها فرصت دیدار با #محمد_خاکپور مهیا شد.

اندام ورزشکارانه اش را حفظ کرده، همین طور آرامش ذاتی اش را...

او آقا منشی تمام عیار است که با کلام موقرش مخاطب را به گوش کردن وادار می سازد.