ممنونیم از همه دوستان جان برای حضور، همراهی، تبریکات ،انرژی‌های خوب و دعاهای قشنگتون برای ما... بزرگ‌ترین سرمایه های من و پارمیدام هستید و ما هم براتون کلی آرزوهای خوب داریم.... شرمنده که نتونستم جداگانه تک تک اینهمه محبت و عشق رو بدلیل تعداد زیادشون‌،پاسخ بدم.... ولی عشق و انرژی‌های ما هم متقابل است و دنیا سپاس از همراهیتون.... همیشه دوستدار شما و خواستار دعاهای زیباتون برای ادامه راهمان هستیم.... مانا باشید برایمان. ثبت لحظه های تولد از دوست هنرمندمان :مصطفی_فرج زاده