همه تا لحظه‌ی آخر دنبال یکی بهتر از تو میگردن اما اشتباه می کنن بعد وقتشون تموم می شه