هرگز یه زمان عالى از راه نمیرسه، از همون جایى که هستى شروع کن.