مدتی پیش خبری مبنی بر #صدور_گواهینامه_بانوان

در فضای خبری پیچید که باعث خوشحالیِ من وسایر

خانم هایی شد که مدرک موتور سواری داریم، اما فقط در پیست!

ما خانم ها منتظر اون روزهایی هستیم که بتونیم آزادانه عین آقایون در خیابانهای تهران

موتور سواری کنیم، به امید اون روز که اصلا دور نیست.