ده سال قبل تله فیلم بی سلاح

همراه با سعید دولتخانی

این روزها در لابه لای سریال سخت و جذاب دل در حال نگارش فیلم نامه اجتماعی دو میلیارد لعنتی هستیم.

پیش ترها با سعید فیلم نامه های مشترک زیادی نوشتیم. قرنطینه، یکی میخواد باهات حرف بزنه و...

قصد دارم دو میلیارد لعنتی را بلا فاصله بعد از سریال دل مقابل دوربین ببرم.

تهیه کننده جواد فرحانی