به بهانه اکران فیلم «روسی»

بهترین بازی طناز طباطبایی در کدام فیلم بوده است؟

.

«روسی» به کارگردانی امیرحسین ثقفی به تازگی در سینماهای کشور روی پرده رفته است و طناز طباطبایی در این فیلم حضوری متفاوت دارد.

.

به بهانه اکران فیلم «روسی»، بهترین بازی طباطبایی در چند سال گذشته را انتخاب کنید.

.

.

«آرایش غلیظ»

«خشم و هیاهو»

«روسی»

«رخ دیوانه»

«مرهم»

«مرگ ماهی»

«ویلایی ها»

«هیس دخترها فریاد نمی زنند»

.