با بچه ها عکس گرفتن خودش یه ورزشه،بعد این عکس اول دیگه نتونستم باهاشون عکس بگیرم هر کدوم میرفتن یه سمتی