همه‌چیزای منفی‌، فشارها، چالش‌ها و... همش فرصت برای رُشد و طلوع منه.