نات: به من یه کم وقت بده

میشه یه روز دیگه بمیرم؟

مرگ : امکان نداره ، من اجازه ندارم

نات : فقط یه روز ...

یه بیست و چهار ساعت ناقابل

مرگ : به چه دردت می‌خوره؟

نات : رادیو همین الان اعلام کرد که فردا هوا بارونیه...

“مرگ در می‌زند”

(وودی آلن)