جوانی کجایی که یادت بخیر .چهارده سال پیش در جایگاه یک خبرنگار برای پوشش دیدار خارجی رییس وقت سازمان مرحوم هنردوست هم حضور دارد .چهره ای ارزشی و ولایتمدار.

محمدحسین رنجبران در حال حاضر مدیر روابط عمومی صداوسیما است.