جشنواره تاتر سال ۸۱. پشت صحنه نمایش ایوانف کارگردان: اکبر زنجانپور.