یک گلی دریافت کردیم بسیار سنگین و بزرگ بود آنرا تجزیه کردیم از مهندسی معکوس بهره بردیم و در منزل از آن در اقصی نقاط منزل لذت بردیم