«سپاس از فرماندهی و خانواده محترم ارتش برای این تقدیر ارزشمند. نهمین جشنواره تئاتر ارتش(میثاق)»