اینو یکى از دوستان برام فرستاده و معتقده که من نقش "Maleficent" رو باید بازى میکردم تو این عکس که شباهت زیاده

شماها نظرتون چیه؟