تصادفی در خیابان سرکار خانم هنگامه قاضیانی را دیدم و عکس گرفتیم ، بازیگری بی حاشیه و هنرمند دوست داشتنی ، مثل همیشه بدرخشی