به نظرتون چی قراره خیلی به زودی اتفاق بیوفته؟!؟!

1-فیلم

٢-ناخدا

٣-نارنجی

٤-کاکتوس

٥-فیلم بازی کردن باشه که توش آهنگ ناخدا یا نارنجی و یا کاکتوس باشه

.

کدوم؟؟

عاششششششقتونم

زندگیم فداتون باشه؟؟؟