بعد از شش هفته، دوری از دوچرخه سواری، به خاطر گرمای شدید، حالا دوباره رکاب زنی رو شروع کردیم.