بعضی لحظات و ادمها ناب ترین حس دنیا هستند ...دیشب در مراسمی که دعوت بودم یکی از دوستان دوره مدرسه در کودکیم پیدا شد ! چقدر هم خوبه ...اصلا فکر نمیکنی که سی و اندی سال قبل پیش هم‌بودید ....گپ زمان و لحظه مثل دو لبه زیپ بهم وصل میشه و دوباره برمیگردی سرجات ! انقدر حس عمیق و قشنگیه که براتون ارزو میکنم مثل من شانس پیدا کردن دوستان کودکیتونو پیدا کنید ...رویا عزیزم خیلی خوشحالم پیدا شدیم ! و بهمون کمک کنید تا کم کم با اضافه شدن به تعداد افراد در عکسهای بعدی کل کلاس مدرسمون پیدا کنیم ! ما در دهه شصت در مدرسه فیروزکوهی همکلاس بودیم .اگر کسی از بستگانتون در انزمان اونجا هم مدرسه ما بوده بهمون خبر بدید . سپاس