آلبومی برای دیدن شهر زیبای کازان روسیه. و شاید روایتی از روز آخر حضور در این شهر، پس از یک هفته سنگین کاری برای مسابقات جهانی مهارت که خدا رو شکر با حضور خوبی از طرف تیم ده نفره ایران همراه بود و ما دو مدال برنز و یک مدال نقره گرفتیم . البته که تا ایده آل بسیار راه مانده است.