آدم‌هایی هستند که "خوبند"

خوب بودن درونشان نفوذ کرده

آمده‌اند که مهر بیاورند

نه جنسیتشان مهم است

نه عقایدشان

نه تحصیلاتشان

آدم‌های "خوب" همیشه ماندگارند. سیما جونم تولدت مبارک باشه عزیزم.بهترینها برای تو که بهترینی اتفاق بیفته همیشه الهی