در وصف شیوایی و شیرینی کلام پر از عشق، چه باید گفت !!! و تشکر از پروردگاری که دوستانی همچون شما را بهترین هدیه برای من ارمغانی داد ...

که این گونه مرا شرمندهء محبت خود میگردانید

سپاس از همه شما خوبان که مهرتان بی پایان است ، و تشکر از دوستانی که در تصمیم به برگزاری جشنی برای تولد بنده بودند

که در این شرایط جایز نبوده و نیست

به هر حال بار ها گفتم زمانی جشن باید گرفت که تمام مردم ما سر بلند و خندان و بدور از هر مشکل باشند آن روز ،، روز میلاد من و توست

به امید حل تمام مشکلاتی که در شان و منزلت این مردمان نیست ،

سپاس فرآوان از لطف محبت های همیشگی شما