به پاس پرچم سه رنگ،  کسب سه سهمیه تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی ووشو ۲۰۱۹ چین... سه خواهر برای یک تیم و زیر پرچم سه رنگ یک کشور.. برای اولین بار در تاریخ مسابقات ووشو ایران و جهان سه خواهر به عنوان اعضای تیم ملی ایران انتخاب شدند .. میجنگم برای شادی و افتخار ملتمون ... با سه گردن آویز طلا به ایران برمیگردیم ..