سیدجواد هاشمى عزیز مهمان ما درغرفه ى انجمن تخصصى کودک و رسانه در سی و دومین جشنواره بین المللى کودکان و نوجوانان. مرسى از شهاب الدین شایگان عزیز که درکنار کارگردانى به من لطف داشتن واین عکس ها روثبت کردن