افتخاراتِ من این باشدُ در هر دو جهان

زادگاهم بُوَدَش قُروه و اهل همدان

این بیت اول شعری هستش که پدرم برای زادگاهش گفته

شهرستانکِ قروه از توابع شهرستان رزن استانِ همدان

پدرم شهاب الدین طاهری سرهنگ نظامیِ بازنشسته ی ارتش نیروی دریایی ، ناخدا یکم ، خطاط نقاش نویسنده شاعر و تاریخ دان

که با افتخار و عشق فرزند از دست رفته

و برادر من که حالا باور دارم یکی از فرشته های خداونده رو درین خاک

در قروه درجزین یا درگزین به خاک سپرد

و من هم شیوا طاهری با افتخار

فرزند شهاب الدین

میگم که رگ و ریشم اینجاست

پدرم پدرم پدرم

من عاشقتم

تو عجیب ترین آدمی هستی که هرکسی به عمرش دیده

تو عشق اول زندگی منی

بابای من

من بهت افتخار میکنم

برادرم

شهریااااار میدونم همیشه اینجایی

عاشقتم فرشته ی مهربون